Acasa Educatie EDUCAȚIE | LICEUL I.C. PETRESCU  – O instituție școlară cu vastă experiență Erasmus+

EDUCAȚIE | LICEUL I.C. PETRESCU  – O instituție școlară cu vastă experiență Erasmus+

de Oana Diaconescu
0 comentarii

Condus de doamna  director, profesor Postelnicu Elena, împreună cu directorul adjunct,  doamna profesor Nedelcu Gabriela, care au alături o echipă de cadre didactice inimoase și implicate, liceul din comuna areșeană Stâlpeni are ambiția de a pune la dispoziția elevilor acte educaționale de calitate.

În acest sens, la Liceul Tehnologic ”I.C.Petrescu”, Stâlpeni au fost implementate mai multe proiecte școlare,  prin programul ERASMUS+.

Unul dintre ele este proiectul „Metodele inovative si comportamentul „verde” în vederea integrării sociale si profesionale a elevilor adulți!”  aflat în primul an de acreditare in domeniul Educației Adulților (programul ”A Doua Șansă ” și Seral), proiect finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională Pentru Programe Comunitare În Domeniul  Educației Și Formării Profesionale

Scopul acestui  proiect  este creșterea motivației de implicare a cadrelor didactice in procesul instructiv-educativ prin abordarea metodelor inovative si a unui comportament “verde”, în vederea integrării facile a elevilor adulți in mediul social si profesional

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 15 luni, între 01/06/2022 și 31/08/2023. Cursurile urmate si activitățile de Job Shadowing au motivat cei 9  participanți  sa-si îmbunătățească activitatea la clasa, aplicând competentele și abilitățile dobândite in cadrul mobilităților

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice implicate în proiect au participat la cursuri oferite de formatori de nivel internațional, în țări precum: Portugalia, Turcia, Spania.

Activitățile desfășurate s-au axat pe diseminarea si împărtășirea bunelor practici, au fost  promovate incluziunea, toleranța, atitudinea flexibilă, adoptarea unui comportament ”verde” si dezvoltarea spiritului civic atât în rândul elevilor adulți cât și în întreaga comunitate.

Cadrele didactice de la I.C. Petrescu au mai avut ocazia să învețe lucruri noi și în cadrul altui proiect Erasmus +, în Portugalia, Grecia, Cipru și  Malta.

 

În anul școlar 2022 – 2023 Liceul Tehnologic ”I. C. Petrescu”, a implementat, prin programul Erasmus+,  Acțiunea Cheie 1, proiectul cu titlul ”Motivație și performanță în procesul instructiv-educativ” și în domeniul Educație Școlară.

Scopul a fost  formarea continuă a 18 cadre didactice, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare a competențelor de utilizare a strategiilor didactice moderne adaptate la nevoile elevilor, dezvoltarea tehnicilor de comunicare între diferiți parteneri educaționali, abordare prietenoasă a procesului de digitalizare a activității didactice, dezvoltarea abilităților de consiliere și orientare eficientă a elevilor pentru propria reușită în viață.

De asemenea, pe parcursul anului al 2-lea de acreditare în domeniul formării profesionale, liceul a implementat proiectul ”Mobilitățile europene – factor principal în integrarea socio-profesională a tinerilor!”, având ca beneficiari direcți 31 de elevi de liceu care au desfășurat stagii de practică profesională în instituții specializate din Portugalia și Spania.

Liceul tehnologic ”I. C. Petrescu”, Stâlpeni promovează în rândul elevilor dar și la nivelul comunității locale, abordarea unui comportament verde pentru un mediu curat și o viață sănătoasă, astfel încât atât prin proiectele europene, cât și prin alte proiecte aflate deja în implementare, elevii și cadrele didactice se implică în activități ce vizează reducerea consumului inutil, prin reciclare, reutilizare și manifestarea permanentă a interesului pentru păstrarea valorilor naturale ale mediului înconjurător.

 

Acțiunile realizate  aduc plus valoare atât în experiența participanților la etapele de mobilități, cât și instituției, prin dezvoltarea dimensiunii europene și creșterea prestigiului prin îmbogățirea portofoliului educațional cu documente de relevanță internațională.

La finalul mobilităților atât cadrele didactice participante, cât și elevii au dobândit certificate de participare precum și documentul Europass Mobility care atestă dobândirea competențelor vizate.

Activitățile proiectelor Erasmus+ continuă prin acțiuni de diseminare a rezultatelor și efectuarea transferului achizițiilor

Proiectele s-au derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației si Formarii Profesionale

 

 

stiri din muntenia logo

Salut 👋
Îmi pare bine să te cunosc.

Înscrie-te pentru a primi ultimele noutati în căsuța de email, în fiecare saptămână.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Publica comentariul

Alte stiri din aceeasi categorie